Klepsvik & Sønn AS

Klepsvik & Sønn AS er ei familiebedrift med lange tradisjonar for butikkdrift i Sund kommune.

Vi byrja som ein landhandel i Håkonsund i 1887, og har sidan den gong drive med detaljhandel og daglegvare.

Dagens Klepsvik & Sønn

Dagens utgåve av Klepsvik & Sønn består av jernvarehandelen på Sund Senter i Skogsvåg, eit senter der firmaet og er majoritetseigar. På den gamle lokasjonen til landhandlaren i Håkonsund driv vi eit lagerutsalg som seljer byggevare, samt drivstoff til båt.

Via søsterselskap eig vi Kiwi-butikken på Sund Senter, og Spar butikken i Forlandskrysset.

Du kan trygt seie at landhandlarblodet har gått i arv i familien Klepsvik.

Jernvare og maling på Sund Senter

Jernvara på Sund Senter har teke med seg Klepsviks tradisjonelle landhandlar-følelsane, og vi er må mange måtar ei gamaldags krambu i nye klede.

Hos oss finn du bort imot alt du treng av alt. Det vi ikkje har i butikken, det kan vi skaffa deg.

Opningstider:

  • Måndag – fredag: 09:00-20:00
  • Laurdag: 09:00-18:00

Telefon: 56 33 74 44

Klepsvik & Sønn Byggevare (Kaien)

Vi er Felleskjøpet-forhandlar, og kan skaffa det meste av det du treng. Ta kontakt, så finn vi ut av det.

Opningstider:

  • Måndag-fredag: 08:00-16:00.
  • Laurdag: 08:00-13:00.

Telefon: 56 33 86 50

Spar Steinsland

Sal av daglegvare har lange tradisjonar for Klepsvik & Sønn, heilt tilbake til landhandlaren som danna grunnlaget for vår verksemd.

Vi er majoritetseigar i Sund senter, og vårt søsterselskap driv Kiwi-butikken i senteret.

Vi har og bygd ny matvarebutikk i Forlandskrysset, der vi driv ein Spar-butikk.

Opningstider:

  • Måndag-fredag: 08:00 – 21:00
  • Laurdag: 09:00- 20:00

Telefon: 56 33 81 90